DOE-DAG 2020

DOE-DAG 2020

Het Popelin Lyceum bouwt zijn school om tot een echte doe-beurs waarin leerlingen van de laatste graad basisonderwijs alsook leerlingen van het 1ste jaar secundair onderwijs kennis kunnen maken met verschillende beroepen. Via workshops leren zij kennis maken met verschillende beroepen en mogelijke studierichtingen.

Vandaag kwamen leerlingen snuffelen op onze school tijdens de doedag.
Een infoavond is voorzien op 10 februari en 17 maart, telkens om 19 u op Popelin Lyceum (via Gaversesteenweg 195).
Iedereen van harte welkom.

Inschrijven kan door te klikken op volgende link: Inschrijvingen infoavond 1A

CATEGORIE

ZOEK

NIEUWSTE ITEMS

DOE-DAG 2020
DOE-DAG 2020