Mechatronica

Basisvorming

24 - 22

Levensbeschouwelijke vakken
2 – 2
Lichamelijke opvoeding
2 – 2
Nederlands
4 – 4
Frans
3 – 3
Engels
2 – 2
Wiskunde
5 – 4
Natuurwetenschappen (2,5)
2 – 1
Geschiedenis & burgerschap
2 – 2
Aardrijkskunde (1,5)
1 – 1
Economie
0 – 1
Artistieke expressie
1 – 0

Richtingspecifiek

9 - 10

Mechanica
2 – 3
Elektriciteit
4 – 4
Elektronica
1 – 1
Project STEM
1 – 1
Informaticawetenschappen
1 – 0

WAT MAG JE VERWACHTEN?

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en de daarbij horende vaardigheden.

Je leert onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief werken binnen de:

-        mechanica
-        elektriciteit-elektronica
-        fluïdomechanica
-        themodynamica
-        informaticawetenschappen

 

Daarnaast omvat de uitbreiding fysica en informaticawetenschappen omvat o.a.:

-        algoritmen en programmeren
-        modelleren en simuleren
-        datacommunicatie
-        computer- en netwerkarchitectuur
-        elektromagnetisme
-        elektrodynamica
-        golven en trillingen

 

In de uitbreiding wiskunde leer je over:

-        matrices
-        functies
-        integralen
-        giometrie
-        complexe getallen
-        vectoren
-        statistiek

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Professionele Bachelors

Na het aso zijn in principe alle professionele bachelors haalbaar; extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding en gemaakte keuze, nodig zijn. Het zal dan meestal gaan over technische vakken of praktijk.
Uiteraard spelen je inzet en competenties een grote rol.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes tijdens het aso.
Heb je bv. een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk. Eventueel kunnen vakantiecursussen ook helpen. In sommige situaties kan een voorbereidend jaar aangewezen zijn.
Een talenopleiding is mogelijk na elke aso-opleiding. Daarnaast zijn er ook richtingen die geen specifieke vooropleiding vergen (bv. rechten, geschiedenis, communicatiewetenschappen ..) en die na elke aso-richting mogelijk zijn.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.