BOOST

Met het BOOST-uur willen we een aantal schooldoelen bereiken en wordt er zowel aandacht besteed aan remediëring en verdieping als aan verruiming. Tijdens het Boost-uur maken we ruimte vrij voor het individueel leertraject van elke leerling. Enerzijds willen we leerlingen die nood hebben aan extra uitleg voor een vak zo goed mogelijk ondersteunen en indien nodig bijwerken. Anderzijds willen we leerlingen uitdagen door extra-curriculaire activiteiten aan te bieden. De leerlingen kunnen wekelijks aangeven of ze geremedieerd willen worden voor een bepaald vak of dat ze uitgedaagd willen worden.