WERKGROEPEN

RSV

Relationele en Seksuele Vorming hoort bij de opleiding tot (zelf)bewuste burger, met oog voor het welzijn van zichzelf en de medemens. Elk studiejaar krijgt en workshop op maat, samengesteld door een team dat steeds op zoek gaat naar de beste methode, in nauwe samenwerking met Sensoa en andere expertisecentra.

Laurence Meuleman
Laurence Meuleman
Leerkracht
Huishoudkunde, Opvoedkunde
laurence.meuleman@atheneummerelbeke.be
Merel Staelens
Leerkracht
Project Algemene Vakken
merel.staelens@atheneummerelbeke.be
Johan Veldeman
Johan Veldeman
Leerkracht
Niet-Confessionele Zedenleer
johan.veldeman@atheneummerelbeke.be
Kris Verstichel
Leerkracht
Niet-Confessionele Zedenleer
kris.verstichel@atheneummerelbeke.be
Sylvie Bogaert
Leerkracht
STEaM/Wetenschappen
sylvie.bogaert@atheneummerelbeke.be

TALENBELEID

Laurence Meuleman
Laurence Meuleman
Leerkracht
Huishoudkunde, Opvoedkunde
laurence.meuleman@atheneummerelbeke.be
Merel Staelens
Leerkracht
Project Algemene Vakken
merel.staelens@atheneummerelbeke.be
Johan Veldeman
Johan Veldeman
Leerkracht
Niet-Confessionele Zedenleer
johan.veldeman@atheneummerelbeke.be
Kris Verstichel
Leerkracht
Niet-Confessionele Zedenleer
kris.verstichel@atheneummerelbeke.be
Sylvie Bogaert
Leerkracht
STEaM/Wetenschappen
sylvie.bogaert@atheneummerelbeke.be

GEZONDHEID

Laurence Meuleman
Laurence Meuleman
Leerkracht
Huishoudkunde, Opvoedkunde
laurence.meuleman@atheneummerelbeke.be
Merel Staelens
Leerkracht
Project Algemene Vakken
merel.staelens@atheneummerelbeke.be
Johan Veldeman
Johan Veldeman
Leerkracht
Niet-Confessionele Zedenleer
johan.veldeman@atheneummerelbeke.be
Kris Verstichel
Leerkracht
Niet-Confessionele Zedenleer
kris.verstichel@atheneummerelbeke.be
Sylvie Bogaert
Leerkracht
STEaM/Wetenschappen
sylvie.bogaert@atheneummerelbeke.be

DUURZAAMHEID

Laurence Meuleman
Laurence Meuleman
Leerkracht
Huishoudkunde, Opvoedkunde
laurence.meuleman@atheneummerelbeke.be
Merel Staelens
Leerkracht
Project Algemene Vakken
merel.staelens@atheneummerelbeke.be
Johan Veldeman
Johan Veldeman
Leerkracht
Niet-Confessionele Zedenleer
johan.veldeman@atheneummerelbeke.be
Kris Verstichel
Leerkracht
Niet-Confessionele Zedenleer
kris.verstichel@atheneummerelbeke.be
Sylvie Bogaert
Leerkracht
STEaM/Wetenschappen
sylvie.bogaert@atheneummerelbeke.be

MUSICAL

Tweejaarlijks houdt onze school een musical met acteurs en medewerkers over alle schooljaren en studierichtingen heen. We hebben reeds drie succesvolle edities op ons palmares staan.

Sofie Van Bossele
Sofie Van Bossele
Leerkracht
Geschiedenis, STEaM/Techniek
sofie.van.bossele@atheneummerelbeke.be
Annelies De Bondt
Leerkracht
Geschiedenis, Latijn
annelies.de.bondt@atheneummerelbeke.be
Hilke De Bock
Leerkracht
Lichamelijke opvoeding, STEaM/Wetenschappen
hilke.de.bock@atheneummerelbeke.be
Eva Carbonnelle
Eva Carbonelle
Leerkracht
Expressie, Opvoedkunde
eva.carbonelle@atheneummerelbeke.be
Merel Staelens
Leerkracht
Project Algemene Vakken
merel.staelens@atheneummerelbeke.be
Laurenzo Meert
Leerkracht
STEaM/Wiskunde
laurenzo.meert@atheneummerelbeke.be

GOK

Het team Gelijke OnderwijsKansen ondersteunt leerkrachten, klassen en individuele leerlingen. Hierbij werkt het GOK-team samen met de cel leerlingbegeleiding en diverse instellingen zoals het CLB. Verder zet GOK in op taalondersteuning, Leren Leren en Onderwijsloopbaanbegeleiding voor alle leerlingen.

Ulrike Dejaegher
medewerker Gelijke Onderwijskansen (GOK)
Gedragswetenschappen, Opvoedkunde
ulrike.dejaegher@atheneummerelbeke.be
Nancy-Van-Torre
Nancy Vantorre
Coördinator Gelijke Onderwijskansen (GOK)
nancy.vantorre@atheneummerelbeke.be

LEERLINGENRAAD

Onze school draagt leerlingenparticipatie en engagement hoog in het vaandel. De leerlin-genraad vertegenwoordigt de mening van alle leerlingen op onze school. Het is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde klasvertegenwoordigers. We vergaderen maandelijks om de belangen van iedere leerling te kunnen behartigen. Tijdens de vergadering wordt besproken of alles nog goed verloopt op school, in de klas, op de speelplaats,… Als er problemen worden gemeld, zoekt de leerlingenraad naar oplossingen. Als er nieuwe ideeën worden voorgesteld, bespreekt de leerlingenraad of ze haalbaar zijn.

Robin Bosschaert
Leerlingbegeleider - 2e & 3de graad TSO
robin.bosschaert@atheneummerelbeke.be
Nicolas Verscheure
Beleidsmedewerker
nicolas.verscheure@atheneummerelbeke.be
Nancy-Van-Torre
Nancy Vantorre
Coördinator Gelijke Onderwijskansen (GOK)
nancy.vantorre@atheneummerelbeke.be

FLUXLAB

Het Fluxlab is een plek om te maken, te leren en te innoveren. Het is een werkplaats waar eigen ideeën kunnen worden omgezet naar een tastbaar prototype of concreet product. Aangezien onze beide campussen een Fluxlab ter beschikking hebben, maken onze leerlingen tijdens de lessen STEaM kennis met o.a. Lego Mindstorms, drones, Arduino, Dwingo, Lasercutten, Virtual Reality, 3D-printen, bestickering en zo veel meer. Ons lerarenteam bevat een brede waaier aan expertise binnen deze domeinen.