PARTICIPATIE

LEERLINGENRAAD

Onze school draagt leerlingenparticipatie en engagement hoog in het vaandel. De leerlin-genraad vertegenwoordigt de mening van alle leerlingen op onze school. Het is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde klasvertegenwoordigers. We vergaderen maandelijks om de belangen van iedere leerling te kunnen behartigen. Tijdens de vergadering wordt besproken of alles nog goed verloopt op school, in de klas, op de speelplaats,… Als er problemen worden gemeld, zoekt de leerlingenraad naar oplossingen. Als er nieuwe ideeën worden voorgesteld, bespreekt de leerlingenraad of ze haalbaar zijn.

Annelies De Bondt
Leerkracht
Geschiedenis, Latijn
annelies.de.bondt@atheneummerelbeke.be

SCHOOLRAAD

Samen maken we onze toekomst, daar hoort een actieve ouderwerking bij. We luisteren graag naar jouw mening en adviezen.

No data was found

OUDERRAAD

Samen maken we onze toekomst, daar hoort een actieve ouderwerking bij. We luisteren graag naar jouw mening en adviezen.

No data was found