POP-uur

Binnen het POP-uur wordt de focus vooral gelegd op “leren leren”, leren plannen, het gebruik van de digitale Smartschoolagenda, schooltaalwoorden, digitale basishandelingen (zoals downloaden, invullen en uploaden van Word documenten), executieve functies, pro-actieve cirkel, actualiteit, presentatietechnieken, mediawijsheid, algemeen welbevinden, sociale vaardigheden, logistieke vaardigheden, …  Een POP-leerkracht neemt de rol als coach op om de leerlingen te ondersteunen bij het nadenken over hun eigen leerproces, studiehouding, studiemethode.