STORM-project Buffalo Talent Center

Je ambitie als profvoetballer combineren met een studierichting die perfect bij je aansluit, dat kan in GO! atheneum Merelbeke. Samen met KAA Gent biedt de school het STORM-traject aan waarbij beloftevolle spelers de mogelijkheid krijgen om zowel hun ambities op sport- als op schoolvlak na te streven. Zo zorgen ze ervoor dat elke leerling zijn of haar talent ten volle kan ontplooien.

STORM staat voor Sportieve talenten ontwikkelings- en remediëringsmodule. Het idee werd uitgerold door voetbalclub KAA Gent. Zij zochten een school die met hen in zee wou gaan om jonge elitespelers de mogelijkheid te bieden om een volwaardige schoolcarrière uit te bouwen. Dankzij een aangepast lespakket bij GO! atheneum Merelbeke, krijgen topsporters de kans om zich maximaal te integreren in de schoolse omgeving en een evenwaardig secundair diploma te behalen.

De keuze om samen te werken met GO! atheneum Merelbeke was snel gemaakt. De zorgzame en innovatieve school zet immers in op individuele trajecten zodat talenten zich ten volle kunnen ontwikkelen. Ze hebben er ervaring in het organiseren van individuele leertrajecten en leerlingen die sport beoefenen op hoog niveau. Ook het begeleiden van kinderen die het psychologisch wat moeilijker hebben is voor hen geen drempel. Daarnaast zien zij deze samenwerking als opportuniteit om zich te differentiëren en hun aanbod nog extra uit te breiden. Op deze manier gebeurt er een kruisbestuiving tussen de STORM-leerlingen en hun klasgenoten waardoor ze elkaar inspireren.

Of je nu in het STORM-traject zit of daarbuiten, flexibel leren is eigen aan de school. De sporters kunnen in eender welke richting instromen, afhankelijk van hun interesses en talenten. “De sporters hebben een zeer druk programma. Ze trainen drie keer per week, komen vanuit het hele land en zitten daardoor vaak op internaat. Ze krijgen gratis uitgebalanceerde warme maaltijden en beschikken over een eigen STORM-bus om hen vlot overal te brengen zoals naar de namiddag- en avondtrainingen, maar voor sommigen ook naar hun internaat. Zo hoeven de leerlingen zich niet te veel zorgen te maken en kunnen ze zich focussen op zowel school als voetbal”, zegt directeur Jethro De Schinckel. “Ook de club houdt sterk rekening met de schoolcarrière van hun talenten. Als de leerlingen enkele lessen missen, worden die integraal ingehaald in de loop van de week dankzij de inzet van ons flexibel ondersteuningsteam”.

Gelijke onderwijskansen

GO! atheneum Merelbeke zet met dit project sterk in op gelijke onderwijskansen. Niet alleen is er een mix van jongens en meisjes in het team, ook op andere vlakken is er diversiteit. De jonge beloftes hebben verschillende achtergronden en komen uit verschillende milieus. Om hen maximaal te integreren in de school en contact te laten leggen met de andere leerlingen, worden er extra inspanningen gedaan. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op remediëring wat ervoor zorgt dat de lessen worden bijgestuurd. “Sporters die een anderstalige achtergrond hebben, krijgen extra lessen Nederlands. We worden hiervoor financieel bijgestaan door de club zelf. Daarnaast worden er zo’n viertal extra leerkrachten ingezet om de spelers te ondersteunen”, zegt adjunct-directeur Kim Waelkens.

De schoolcarrière van de beloftevolle spelers wordt van dichtbij gemonitord. Zo wordt er driewekelijks een vergadering ingelast waarbij de directie van de school, een extra coördinator, leerlingenbegeleider en de technisch verantwoordelijke voor de jeugdopleidingen van de club zelf samenzitten om de spelers onder de loep te nemen. Met het oog op de rapportperiode, worden de schoolresultaten doorlopen en wanneer we merken dat iemand niet voldoende presteert op schoolgebied, wordt het trainingsschema aangepast en krijgt die leerling extra bijlessen.

Wanneer we merken dat iemand niet voldoende presteert op schoolgebied, wordt het trainingsschema aangepast en krijgt die leerling extra bijlessen.

Vorige slide
Volgende slide

Geen vipbehandeling

Een vipbehandeling zou het directeursteam het zeker niet noemen, eerder een à-la-carte-ondersteuning aangepast aan de specifieke noden van sporters die op topniveau spelen. “De leerlingen hebben enkele privileges, maar dit is nodig om de combinatie tussen school en sport leefbaar te houden. Het is belangrijk om de sporters evenwaardig te houden aan onze andere leerlingen. En daar slagen we als school zeker in. We zien bijvoorbeeld dat de STORM-spelers een hechte groep vormen met hun medeleerlingen. Ze voelen zich niet meer of beter en wij behandelen hen ook niet zo. Zij volgen trouwens ook de extra-murosactiviteiten”, klinkt het. De rekrutering van de spelers gebeurt vanuit de club KAA Gent en daar heeft de school geen invloed op, voegt hij nog toe.

“Voor alle duidelijkheid, wij zijn geen topsportschool. De leerlingen van het STORM-traject hebben een topsportstatuut, maar dat wordt niet verzilverd. We zijn een secundaire school met een ruim aanbod aan aso-, tso- en bso-richtingen die op twee paarden wil inzetten. Als een leerling om een of andere reden zijn sportcarrière niet verderzet, heeft die toch nog de mogelijkheid om een volwaardige schoolcarrière uit te bouwen. Dat is de sterkte van en het unieke aan dit project.”, aldus directeurs Kim Waelkens & David Walgraeve