1 B Uniek

Basisvorming

32

Levensbeschouwelijk vak
2
Project Algemene vakken
15
Artistieke Expressie
2
Techniek
6
Lichamelijke opvoeding
2
Frans
2
Engels
1
PAV-List
1
Informatica
1

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Onze 1B-klas noemen wij 1 UNIEK, omdat elke leerling uniek is voor ons. Er zijn minder verschillende leerkrachten waardoor het vertrouwen en de betrokkenheid jouw welbevinden en leerwinst vergroten. In 1 Uniek organiseren leercoaches activiteiten waarin leerlingen ondernemend en zelfstandig aan de slag gaan.

De leercoach geeft instructies en stimuleert het leren door voor de nodige uitdagingen te zorgen. Je leert op eigen tempo plannen en zelfstandig werken. Op die manier helpen de leercoaches je op weg om je leerproces in eigen handen te nemen.

We vergroten je leerplezier door:

  • een eigen leslokaal met een zithoek, een instructieruimte, werktafels en computers.
  • het creëren van een krachtige leeromgeving door binnenklasdifferentiatie, co-teaching, actieve werkvormen, samenwerken en zelfstandig werken.
  • een individueel traject op maat van elke leerling.
  • kringgesprekken rond welbevinden, klassfeer, lesopdrachten, schoolorganisatie...

 

Zoals je in het lessenpakket kunt zien, vormen de algemene vakken samen PAV (= Project Algemene Vakken). Daarin werken wij projectmatig rond thema’s waarin verschillende vakken vertegenwoordigd zijn.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na het 1e jaar in de B-stroom, ga je verder naar 2B Maatschappij en Welzijn of 2B STEM-Technieken. Aangezien je je getuigschrift voor het lager onderwijs ontvangt, kan je ook doorstromen naar 1A. Je leercoaches helpen je bij het maken van een juiste studiekeuze op basis van je talenten en interesses.