4ASO Economie

Basisvorming

Aardrijkskunde
1
Engels
3
Nederlands
4
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Levensbeschouwing
2
Frans
3
Wiskunde
4
Chemie
1
Fysica
1
Biologie
1
Economie
4
Engels of wiskunde
1
Marketing
1
Onderzoekscompetenties
1
Burgerschap
1

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin.
Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De nadruk ligt op economie. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad.
Het aantal uren wiskunde, wetenschappen of talen is belangrijk om een gepaste keuze te maken naar de derde graad.
Informeer je dus goed of je gevolgde traject voldoende basis heeft voor je keuze in de derde graad.
Dit zijn de logische vervolgopleidingen in de 3de graad van het ASO die met ECONOMIE verwant zijn:

  • Economie-moderne talen
  • Economie-wiskunde