2 B STEM-Technieken

Basisvorming

21

Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Frans
2
PAV
9
Techniek
2
Artistieke vorming
2
Informatica
1
Economische en financiële geletterdheid
1

Differentiatie

1

Basisoptie STEM-Technieken

12

Bouw
4
Elektriciteit
4
Hout
4

WAT MAG JE VERWACHTEN?

STEM is de afkorting van ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. In het Nederlands kunnen we dit vertalen als ‘natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde’. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar studierichtingen en beroepen waarin wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde een belangrijke rol spelen. 

In het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar STEM- Technieken proef je van de verschillende vakken uit de harde sector: mechanica, bouw, hout en elektriciteit. Na dit jaar kan je bepalen waar je passie en talenten liggen, zodat je in het derde jaar een gerichte keuze kan maken.  

In houtbewerking leer je omgaan met alle soorten handgereedschappen en kleine machines, zoals de rugzaag, hamer en beitel, schroefmachine en slijpmolen. Aan de hand van projecten maak je werkstukken, die je stap voor stap leert uitvoeren en afwerken. Nadien mag je project mee naar huis.  

Ook in bouw maak je kennis met de gereedschappen, leer je de eerste stappen van technisch tekenen  en mag je eenvoudige constructies metselen. Op het einde van het schooljaar zal je zo je eerste barbecue gerealiseerd hebben.  

Bij mechanica leer je een technische tekening ontleden en zelf maken, werken met kolomboormachines, verschillende gereedschappen gebruiken, schroefdraad trekken en tappen, verschillende soorten metalen gebruiken, … Via werkstukken (borenhouder, designklok, plakbandhouder, …) worden technieken aangeleerd zoals monteren, precies vijlen en ontbramen.  

Waar elektriciteit vandaan komt en hoe je hem zelf kan opwekken leer je tijdens de lessen elektriciteit. Door op maat gemaakte projecten zoals het herstellen van huishoudtoestellen en het bouwen van kleine stroomkringen leer je proefondervindelijk een aantal theoretische begrippen. Aan het einde van het schooljaar hebben meetinstrumenten, gereedschappen en geleidende materialen geen geheimen meer voor jou.  

 

Deze richting is echt iets voor jou als je.. 

 

  • interesse hebt in de wereld van techniek en wil je leren werken met verschillende materialen; 
  • handig bent en wil leren werken met verschillende gereedschappen; 
  • probleemoplossend wil werken en op zoek wil gaan naar oplossingen door dingen te onderzoeken, uit elkaar te halen en te herstellen; 
  • constructies en producten wil leren maken; 
  • installaties wil leren bedienen;  
  • wil informatie- en communicatietechnologie (ICT) leren gebruiken; 
  • wil ontdekken waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld bij ICT. 

 

* Tijdens de BOOST-uren maken we ruimte vrij voor het individueel leertraject van elke student. Hier versterk of verdiep je jezelf in de leerstof van de basisvorming. Je leercoaches of de klassenraad zullen jou hierbij aansturen.  

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De meeste leerlingen studeren verder in het beroepsonderwijs, meestal in een studierichting die aansluit bij één van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het tweede jaar. Bij ons kan je kiezen voor Bouw, Houtbewerking of Elektrische Installaties.