Dakwerker DUAAL

Zonder diploma

PAV
6
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Levensbeschouwing
2
Intervisie en remediëring
2
Werkplekleren
3 dagen

Met diploma

2

Intervisie en remediëring
2
Werkplekleren
4 dagen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Naast je werkplekleren van minstens 20 uren per week, oefen je onder begeleiding  in daktimmerwerk, dakdekken en dakdichting.  Je leert opdrachten ontleden, realiseren en kwaliteitsvol afwerken.

Al doende word je een allround dakdekker die verschillende types daken (hellend, plat) dakbedekkingen en gevelbekledingen volgens de regels van de kunst kan plaatsen. Ook het installeren van lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapellen, waterafvoer, bliksemafleiders… staan op het programma. Je verwerft inzicht in warmtetransmissie en condensatieproblematiek.

Het is de bedoeling dat je zicht krijgt op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende toepassingen.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na deze richting kan je gaan werken.