Dakwerken DUAAL

dakwerker

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Naast je werkplekleren van minstens 20 uren per week, oefen je onder begeleiding  in daktimmerwerk, dakdekken en dakdichting.  Je leert opdrachten ontleden, realiseren en kwaliteitsvol afwerken.

Al doende word je een allround dakdekker die verschillende types daken (hellend, plat) dakbedekkingen en gevelbekledingen volgens de regels van de kunst kan plaatsen. Ook het installeren van lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapellen, waterafvoer, bliksemafleiders… staan op het programma. Je verwerft inzicht in warmtetransmissie en condensatieproblematiek.

Het is de bedoeling dat je zicht krijgt op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende toepassingen.

Basisvorming

Levensbeschouwing
2
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
6
Dakwerken
4

Differentiatie

Specifiek deel

Werken in het stagebedrijf
3 dagen per week

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na deze richting kan je gaan werken.

Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
Dakwerken

Differentiatie

Specifiek deel

Werken in het stagebedrijf

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
6
4
# uren
# uren
3 dagen per week
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Engels
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
Dakwerken

Differentiatie

Specifiek deel

Werken in het stagebedrijf

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
6
4
# uren
# uren
3 dagen per week
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren