Economie-Moderne talen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Lessenpakket 5de jaar

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Specifiek gedeelte

Spaans of Duits
Engels
Frans
Economie

Complementair gedeelte

Onderzoekscompetenties

Aantal uren 

2
1
2
3
2
2
2
4
3

Aantal uren 

2
1
1
4

Aantal uren

1
Lessenpakket 6de jaar

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Specifiek gedeelte

Spaans of Duits
Engels
Frans
Economie

Complementair gedeelte

Onderzoekscompetenties

Aantal uren 

2
1
2
3
2
2
2
4
3

Aantal uren 

2
1
1
4

Aantal uren 

1
Lessenpakket 5de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Specifiek gedeelte

Spaans of Duits
Engels
Frans
Economie

Complementair gedeelte

Onderzoekscompetenties

Aantal uren 

2
1
2
3
2
2
2
4
3

Aantal uren 

2
1
1
4

Aantal uren

1
Lessenpakket 6de jaar

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Specifiek gedeelte

Spaans of Duits
Engels
Frans
Economie

Complementair gedeelte

Onderzoekscompetenties

Aantal uren 

2
1
2
3
2
2
2
4
3

Aantal uren 

2
1
1
4

Aantal uren 

1