Economische Wetenschappen

Basisvorming

27 - 24

Levensbeschouwelijk vak
2 – 2
Lichamelijke opvoeding
2 – 2
Nederlands
4 – 4
Frans
3 – 3
Engels
3 – 3
Toegepaste informatica
1 – 0
Artistieke expressie
1 – 0
Wiskunde
4 – 4
Geschiedenis & Burgerschap
2 – 2
Aardrijkskunde
1 – 1
Biologie
1 – 1
Fysica
1 – 1
Chemie
1 – 1
Boost-uur
1 – 0

Richtingspecifiek

5 - 8

Economie
2 – 3
Bedrijfswetenschappen
2 – 2
Informaticawetenschappen
1 – 1

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Zit er een ondernemer in jou? Ben je geboeid door banken, bedrijven, winst en verlies? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van onze maatschappij? Je bent welkom in de richting Economische wetenschappen!

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na het zesde jaar in de doorstroomfinaliteit (het vroegere ASO), zijn alle academische en professionele bachelors mogelijk, afhankelijk van je talenten en interesses.