Elektrische installatietechnieken

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Elektrische installatietechnieken is sterk praktijkgericht en moet vooral gezien worden als een voorbereiding op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector. Je moet een werkopdracht kunnen analyseren, schema’s kunnen lezen en metingen kunnen uitvoeren. Hierbij zijn de elektrische voorschriften en reglementeringen belangrijk.

De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen.
Je werkt rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische vermogensregeling, laag- en netspanninginstallaties.
Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen.

Schakel-, meet-, verlichtings- en verwarmings-, verdelings- en beveiligingstechnieken, installatie en aandrijftechnieken, schakelingen en onderhoud van elektrische machines … staan op het programma.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Lessenpakket 5de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen

Specifiek gedeelte

Elektriciteit

Complementair gedeelte

Wiskunde

Aantal uren 

2
1
2
2
1
2
3
2
1

Aantal uren 

19

Aantal uren

2
Lessenpakket 6de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen

Specifiek gedeelte

Elektriciteit

Complementair gedeelte

Wiskunde

Aantal uren 

2
1
2
2
1
2
4
3
1

Aantal uren 

19

Aantal uren 

2
Lessenpakket 5de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde
Levensbeschouwing
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen

Specifiek gedeelte

Elektriciteit

Complementair gedeelte

Wiskunde

Aantal uren 

2
1
2
2
1
2
3
2
1

Aantal uren 

19

Aantal uren

2
Lessenpakket 6de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen

Specifiek gedeelte

Elektriciteit

Complementair gedeelte

Wiskunde

Aantal uren 

2
1
2
2
1
2
4
3
1

Aantal uren 

19

Aantal uren 

2