Elektrische installatietechnieken

Basisvorming

Levensbeschouwing
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Wiskunde
2
Natuurwetenschappen
1
Elektriciteit
19
Wiskunde
2

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Elektrische installatietechnieken is sterk praktijkgericht en moet vooral gezien worden als een voorbereiding op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector. Je moet een werkopdracht kunnen analyseren, schema’s kunnen lezen en metingen kunnen uitvoeren. Hierbij zijn de elektrische voorschriften en reglementeringen belangrijk.

De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen.
Je werkt rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische vermogensregeling, laag- en netspanninginstallaties.
Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen.

Schakel-, meet-, verlichtings- en verwarmings-, verdelings- en beveiligingstechnieken, installatie en aandrijftechnieken, schakelingen en onderhoud van elektrische machines … staan op het programma.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP