Elektrotechnieken

Elektrotechnieken

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Elektrische installatietechnieken is sterk praktijkgericht en moet vooral gezien worden als een voorbereiding op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector. Je moet een werkopdracht kunnen analyseren, schema’s kunnen lezen en metingen kunnen uitvoeren. Hierbij zijn de elektrische voorschriften en reglementeringen belangrijk.

De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen.
Je werkt rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische vermogensregeling, laag- en netspanninginstallaties.
Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen.

Schakel-, meet-, verlichtings- en verwarmings-, verdelings- en beveiligingstechnieken, installatie en aandrijftechnieken, schakelingen en onderhoud van elektrische machines … staan op het programma.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatabase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Lessenpakket 3de jaar dubbele finaliteit

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Natuurwetenschappen en STEM
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Elektrotechnieken
Toegepaste fysica

Complementair gedeelte

Aantal uren 

2
2
3
2
2
2
3
1
2
1

Aantal uren 

13
1

Aantal uren

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren 

Lessenpakket 3de jaar dubbele finaliteit

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Natuurwetenschappen en STEM
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Elektrotechnieken
Toegepaste fysica

Complementair gedeelte

Aantal uren 

2
2
3
2
2
2
3
1
2
1

Aantal uren 

13
1

Aantal uren

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren