Houttechnieken

WAT MAG JE VERWACHTEN?

In Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is vooral gericht op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakarbeider in de houtnijverheid.

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.

Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis.

Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten. Aan de hand van labo-onderzoek leer je het materiaal grondig kennen. Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en materialen. Je leert geautomatiseerde processen uitwerken, organisatie en productieplanning, kostprijsberekening.

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Frans
2
Engels
2
Burgerschap – historisch en cultureel bewustzijn
2
Wiskunde
3
Ruimtelijk bewustzijn
1
Natuurwetenschappen en STEM
2
Economie & ICT
1

Differentiatie

Specifiek deel

Houttechnieken
13
Toegepaste fysica
1

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na deze richting kan je gaan werken in een hout(gerelateerd)bedrijf waar je terecht kan:
– op het technisch bureel;
– als meestergast of projectleider;
– als verkoper van hout- en/of isolatiematerialen, snijgereedschappen;
– als werknemer in het productieproces

Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

3-Dubbele-fin-houttechnieken
Lessenpakket 3de jaar dubbele finaliteit

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Natuurwetenschappen en STEM
Economie & ICT

Differentiatie

Specifiek deel

Houttechnieken
Toegepaste fysica

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
3
2
2
2
3
1
2
1
# uren
# uren
13
1
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 3de jaar dubbele finaliteit

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Natuurwetenschappen en STEM
Economie & ICT

Differentiatie

Specifiek deel

Houttechnieken
Toegepaste fysica

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
3
2
2
2
3
1
2
1
# uren
# uren
13
1
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren