4 ASO Humane wetenschappen

Basisvorming

Aardrijkskunde
1
Engels
3
Nederlands
4
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Levensbeschouwing
2
Frans
3
Wiskunde
4
Chemie
1
Fysica
1
Biologie
1
Cultuurwetenschappen
2
Gedragswetenschappen
2
Engels of wiskunde
1
Frans
1
Onderzoekscompetenties
1
Fundamenten van de democratie
1

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.  Je maakt kennis met psychologie, sociologie, politiek, recht en andere maatschappelijke onderzoeksvelden. Ke benadert die onderwerpen op een wetenschappelijk manier. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en  je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.  Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept.  Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …).

Professionele Bachelors

Na het aso zijn in principe alle professionele bachelors haalbaar; extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding en gemaakte keuze, nodig zijn. Het zal dan meestal gaan over technische vakken of praktijk.
Uiteraard spelen je inzet en competenties een grote rol.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes tijdens het aso.
Heb je bv. een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk. Eventueel kunnen vakantiecursussen ook helpen. In sommige situaties kan een voorbereidend jaar aangewezen zijn.
Een talenopleiding is mogelijk na elke aso-opleiding. Daarnaast zijn er ook richtingen die geen specifieke vooropleiding vergen (bv. rechten, geschiedenis, communicatiewetenschappen ..) en die na elke aso-richting mogelijk zijn.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.