Humane Wetenschappen

Basisvorming

26 - 24

Levensbeschouwelijk vak
2 – 2
Lichamelijke opvoeding
2 – 2
Nederlands
4 – 4
Frans
3 – 3
Engels
3 – 3
Toegepaste informatica
1 – 0
Artistieke expressie
1 – 0
Wiskunde
4 – 4
Burgerschap
1 – 0
Geschiedenis
1 – 2
Aardrijkskunde
1 – 1
Biologie
1 – 1
Fysica
1 – 1
Chemie
1 – 1

Richtingspecifiek

7 - 9

Cultuurwetenschappen
2 – 1
Gedragswetenschappen
2 – 3
Filosofie
1 – 1
Kunstbeschouwing
1 – 1
Keuze artistieke vorming
1 – 1
Vrije ruimte
0 – 2

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met psychologie, sociologie, politiek, recht en andere maatschappelijke onderzoeksvelden. Je benadert die onderwerpen op een wetenschappelijk manier. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.  Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …).