Humane Wetenschappen

Humane wetenschappen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met psychologie, sociologie, politiek, recht en andere maatschappelijke onderzoeksvelden. Je benadert die onderwerpen op een wetenschappelijk manier. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.  Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …).

Lessenpakket 3de jaar Finaliteit doorstroom

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Sociale wetenschappen
Gedragswetenschappen
Filosofie
Kunstbeschouwing

Complementair gedeelte

Engels
STEM
Artistieke vorming

Aantal uren 

2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1

Aantal uren 

1
2
1
1

Aantal uren

1
1
1

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren 

Lessenpakket 3de jaar Finaliteit doorstroom

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Sociale wetenschappen
Gedragswetenschappen
Filosofie
Kunstbeschouwing

Complementair gedeelte

Engels
STEM
Artistieke vorming

Aantal uren 

2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1

Aantal uren 

1
2
1
1

Aantal uren

1
1
1

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren