Humane wetenschappen

Basisvorming

23 - 22

Levensbeschouwelijke vakken
2 – 2
Lichamelijke opvoeding
2 – 2
Nederlands
4 – 4
Frans
3 – 3
Engels
2 – 2
Economische en financiële competenties
0 – 1
Artistieke expressie
1 – 0
Wiskunde
4 – 4
Burgerschap
1 – 0
Geschiedenis
1 – 2
Aardrijkskunde
1 – 1
Natuurwetenschappen
2 – 1

Specifiek gedeelte

8 - 9

Cultuurwetenschappen
2 – 2
Gedragswetenschappen
3 – 3
Filosofie
2 – 2
Kunstbeschouwing
1 – 2

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De logische stap naar 5 & 6 Humane wetenschappen zet je na de 2de graad Humane wetenschappen. Daarom diepen we de mens – wetenschappelijke onderwerpen uit de tweede graad verder uit, op een wetenschappelijke en bijna academische manier.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De studierichting opent deuren naar een heel ruime keuze aan menswetenschappelijke richtingen op hogeschool of universitair niveau.

Professionele Bachelors

Na het aso zijn in principe alle professionele bachelors haalbaar; extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding en gemaakte keuze, nodig zijn. Het zal dan meestal gaan over technische vakken of praktijk.
Uiteraard spelen je inzet en competenties een grote rol.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes tijdens het aso.
Heb je bv. een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk. Eventueel kunnen vakantiecursussen ook helpen. In sommige situaties kan een voorbereidend jaar aangewezen zijn.
Een talenopleiding is mogelijk na elke aso-opleiding. Daarnaast zijn er ook richtingen die geen specifieke vooropleiding vergen (bv. rechten, geschiedenis, communicatiewetenschappen ..) en die na elke aso-richting mogelijk zijn.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.