Installateur nutsvoorzieningen DUAAL

Zonder diploma

PAV
6
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
LBV
2
Intervisie en remediëring
2
Intervisie en rem.
3 dagen (circa 24 u.)

Met diploma

2

Intervisie en remediëring
2
Werkplekleren
4 dagen (circa 31 u.)

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Wat leer je tijdens deze duale richting? 

In deze opleiding leer je:

  • kabels, leidingen en buizen voor elektriciteit, gas en telecom plaatsen, koppelen en aansluiten in een distributienetwerk
  • oude installaties vernieuwen en vervangen
  • het distributienetwerk vernieuwen en uitbreiden
  • klanten aansluiten op het distributienetwerk

De leerling moet zijn/haar opleidingstraject vervullen binnen 3 verschillende contexten, namelijk elektriciteitsdistributie, aardgasdistributie en telecomdistributie.

Toelatingsvoorwaarden 

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding installateur nutsvoorzieningen duaal zich situeert

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie installateur nutsvoorzieningen, niveau 4