Kinderzorg

kinderzorg

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte kinderen). Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden.

Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas….

Al doende leer je methodisch werken, aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexere situaties.

Basisvorming

Levensbeschouwing
2
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
6

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde/verzorging/opvoedkunde/expressie
8
Stage
12

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na dit jaar kan je gaan werken, met een getuigschrift secundair onderwijs op zak. Verder studeren kan ook.

Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde/verzorging/opvoedkunde/expressie
Stage

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
6
# uren
# uren
8
12
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Engels
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde/verzorging/opvoedkunde/expressie
Stage

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
6
# uren
# uren
8
12
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren