LATIJN

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De Component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je inzicht bij in de geschiedenis van de Romeinse beschaving en bijgevolg van onze huidige maatschappij. Deze auteurs brengen je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming. Je leert klassieke en hedendaagse culturele fenomenen vergelijken en respecteren.

In deze studierichting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden ( luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

De accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.

De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen, ...

Na het zesde jaar in de doorstroomfinaliteit (het vroegere ASO), zijn alle academische en professionele bachelors mogelijk, afhankelijk van je talenten en interesses.

 

Lessenpakket 3de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Differentiatie

Engels
Psychologie
STEM
Filosofie

Specifiek deel

Latijn
Wiskunde

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1
# uren
1
1
1
1
# uren
4
1
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 3de jaar

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Differentiatie

Engels
Psychologie
STEM
Filosofie

Specifiek deel

Latijn
Wiskunde

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1
# uren
1
1
1
1
# uren
4
1
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren