Latijn – Wiskunde

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
2
Aardrijkskunde
1
Biologie
1
Chemie
1
Engels
2
Frans
3
Fysica
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
3
Wiskunde
4
Latijn
4
Onderzoekscompetenties
1

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De Component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.

De lectuur van Latijnse auteurs brengt je inzicht bij in de geschiedenis van de Romeinse beschaving en bijgevolg van onze huidige maatschappij. Deze auteurs brengen je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming.  Je leert klassieke en hedendaagse culturele fenomenen vergelijken en respecteren.

In de derde graag krijg je 7u Wiskunde.

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een hoog niveau van abstractie. Dit gebeurt via deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

Professionele Bachelors

Na het aso zijn in principe alle professionele bachelors haalbaar; extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding en gemaakte keuze, nodig zijn. Het zal dan meestal gaan over technische vakken of praktijk.
Uiteraard spelen je inzet en competenties een grote rol.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes tijdens het aso.
Heb je bv. een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk. Eventueel kunnen vakantiecursussen ook helpen. In sommige situaties kan een voorbereidend jaar aangewezen zijn.
Een talenopleiding is mogelijk na elke aso-opleiding. Daarnaast zijn er ook richtingen die geen specifieke vooropleiding vergen (bv. rechten, geschiedenis, communicatiewetenschappen ..) en die na elke aso-richting mogelijk zijn.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.