4 ASO LATIJN

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De Component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je inzicht bij in de geschiedenis van de Romeinse beschaving en bijgevolg van onze huidige maatschappij. Deze auteurs brengen je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming.  Je leert klassieke en hedendaagse culturele fenomenen vergelijken en respecteren.

In deze studierichting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats . De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden ( luisteren, lezen, spreken en schrijven) , de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

  • Accenten liggen op het ontwikkelen van:
    communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Basisvorming

Aardrijkskunde
1
Engels
3
Nederlands
4
Geschiedenis
2
LO
2
LBV
2
Frans
3
Wiskunde
4
Chemie
1
Fysica
1
Biologie
1

Differentiatie

Engels/Wiskunde
1
Frans
1
Onderzoekscompetenties
1
Burgerschap
1

Specifiek deel

Latijn
4

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na de tweede graad Latijn, kies je in de derde graad voor Latijn-wiskunde of Latijn- Moderne Talen.

 

Lessenpakket 4ASO Latijn

Basisvorming

Aardrijkskunde
Engels
Nederlands
Geschiedenis
LO
LBV
Frans
Wiskunde
Chemie
Fysica
Biologie

Differentiatie

Engels/Wiskunde
Frans
Onderzoekscompetenties
Burgerschap

Specifiek deel

Latijn

Complementair

TOTAAL

# uren
1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1
# uren
1
1
1
1
# uren
4
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 4ASO Latijn

Basisvorming

Engels
Aardrijkskunde
Nederlands
Geschiedenis
LO
LBV
Frans
Wiskunde
Chemie
Fysica
Biologie

Differentiatie

Engels/Wiskunde
Frans
Onderzoekscompetenties
Burgerschap

Specifiek deel

Latijn

Complementair

TOTAAL

# uren
1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1
# uren
1
1
1
1
# uren
4
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren