Maatschappij en welzijn

WAT MAG JE VERWACHTEN?

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Lessenpakket 3de jaar dubbele finaliteit

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Natuurwetenschappen en STEM
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Generieke competenties
Gezondheid, zorg en welzijn
Fysiologie en anatomie
Indirecte zorg en voeding
(Ped)agogisch handelen

Complementair gedeelte

Aantal uren 

2
2
3
2
2
2
3
1
2
1

Aantal uren 

1
3
1
3
4

Aantal uren

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren 

Lessenpakket 3de jaar dubbele finaliteit

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Natuurwetenschappen en STEM
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Generieke competenties
Gezondheid, zorg en welzijn
Fysiologie en anatomie
Indirecte zorg en voeding
(Ped)agogisch handelen

Complementair gedeelte

Aantal uren 

2
2
3
2
2
2
3
1
2
1

Aantal uren 

1
3
1
3
4

Aantal uren

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren