Maatschappij en welzijn

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Ben je gefascineerd door jouw eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen? Ben je gei╠łnteresseerd in de theorie achter behoeften van kinderen en volwassenen? Ben je benieuwd naar de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen?

In deze richting ga je aan de slag met leerstof uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie. Dit heb je nodig bij handelingen die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. Je zal inzicht verwerven in de leerstof van gezondheidsondersteunende activiteiten. Ook het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken bij het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen zal geen geheimen meer hebben voor jou.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. In het hoger onderwijs zijn richtingen in de gezondheidszorg, het onderwijs en sociaal werk jou op het lijf geschreven.

Lessenpakket 3de jaar dubbele finaliteit

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Natuurwetenschappen en STEM
Economie & ICT

Differentiatie

Specifiek deel

Generieke competenties
Gezondheid, zorg en welzijn
Fysiologie en anatomie
Indirecte zorg en voeding
(Ped)agogisch handelen

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
3
2
2
2
3
1
2
1
# uren
# uren
1
3
1
3
4
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 3de jaar dubbele finaliteit

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Natuurwetenschappen en STEM
Economie & ICT

Differentiatie

Specifiek deel

Generieke competenties
Gezondheid, zorg en welzijn
Fysiologie en anatomie
Indirecte zorg en voeding
(Ped)agogisch handelen

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
3
2
2
2
3
1
2
1
# uren
# uren
1
3
1
3
4
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren