Natuurwetenschappen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Ben je geboeid door natuur en technologie? Wil je weten hoe de wereld in elkaar zit en talrijke natuurverschijnselen kunnen verklaren? Vind je het leuk om experimenten uit te voeren, de waarnemingen te verklaren en zo tot besluiten te komen? Ben je leergierig, kritisch en nauwkeurig? Dan ben jij de geknipte leerling voor de richting Natuurwetenschappen!

De studierichting Natuurwetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • Vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • Nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  •  In staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • Een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
3
Burgerschap – historisch en cultureel bewustzijn
3
Wiskunde
4
Ruimtelijk bewustzijn
1
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Economie & ICT
1

Differentiatie

Engels
1
Psychologie
1
Filosofie
1
Kunstbeschouwing
1

Specifiek deel

Chemie
1
Fysica
1
Biologie
1

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na het zesde jaar in de doorstroomfinaliteit (het vroegere ASO), zijn alle academische en professionele bachelors mogelijk, afhankelijk van je talenten en interesses.

3-fin-doorstroom-Natuurwetenschappen
Lessenpakket 3de jaar Finaliteit doorstroom

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Differentiatie

Engels
Psychologie
Filosofie
Kunstbeschouwing

Specifiek deel

Chemie
Fysica
Biologie
Wiskunde
STEM

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1
# uren
1
1
1
1
# uren
1
1
1
1
1
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 3de jaar Finaliteit doorstroom

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Differentiatie

Engels
Psychologie
Filosofie
Kunstbeschouwing

Specifiek deel

Chemie
Fysica
Biologie
Wiskunde
STEM

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1
# uren
1
1
1
1
# uren
1
1
1
1
1
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren