Renovatie bouw

renovatie

WAT MAG JE VERWACHTEN?

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Specifiek gedeelte

Renovatie bouw
Stage renovatie bouw

Complementair gedeelte

Aantal uren 

2
2
2
6

Aantal uren 

8
12

Aantal uren

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren 

Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Engels
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Specifiek gedeelte

Renovatie bouw
Stage renovatie bouw

Complementair gedeelte

Aantal uren 

2
2
2
6

Aantal uren 

8
12

Aantal uren

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren