Renovatie bouw

renovatie

WAT MAG JE VERWACHTEN?

In dit specialisatiejaar gaat de aandacht zowel naar het leren renoveren van ruwbouw als naar ruwbouwafwerking.
In dit 7e jaarjaar word je opgeleid tot polyvalent renovatiewerker van zowel ruwbouw als ruwbouwafwerking. Daarbovenop krijg je een vorming tot metselaar siermetselwerk en betonhersteller.
Je wordt ingeschakeld in echte werken, zoals renovatie van douches, toiletten, herinrichten van gebouwen, betegeling van wanden en het leggen van nieuwe vloeren of het opnieuw construeren van ingangen.
Wat je maakt, zal ook echt gebruikt worden.
Dat betekent dat je moet mee helpen denken en plannen hoe je het project aanpakt.
Je maakt ook een geïntegreerde proef.
Tijdens de praktijkuren en de stages krijg je de kans je gespecialiseerde kennis toe te passen.

Basisvorming

Levensbeschouwing
2
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
6

Differentiatie

Specifiek deel

Renovatie bouw
8
Stage renovatie bouw
12

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na dit jaar kan je gaan werken, met een getuigschrift secundair onderwijs op zak. Verder studeren kan ook.

Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

Specifiek deel

Renovatie bouw
Stage renovatie bouw

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
6
# uren
# uren
8
12
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Engels
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

Specifiek deel

Renovatie bouw
Stage renovatie bouw

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
6
# uren
# uren
8
12
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren