Sociale en Technische Wetenschappen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Sociale en Technische Wetenschappen volgen, is kiezen voor een beroep in de personenzorg. Het is een uitstekende studierichting voor leerlingen die naast sociale intelligentie over voldoende theoretische en praktische intelligentie beschikken om de algemene vakken aan te kunnen. Sociale en Technische Wetenschappen biedt een evenwicht tussen enerzijds algemeen theoretische en technische en praktijkvakken anderzijds en is dus ook geschikt om talen te leren en voldoende wiskundig-wetenschappelijke bagage op te doen. De studierichting trekt jongeren aan die met mensen willen werken en zich ten dienste van anderen willen stellen om hen te verzorgen, te begeleiden of te onderwijzen.
Het getuigschrift geeft aansluiting op het 5de jaar Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (TSO) of het 5de jaar Sociaal Technische Wetenschappen.

Basisvorming

Levensbeschouwing
2
Aardrijksksunde
1
Engels
3
Frans
3
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Wiskunde
3

Differentiatie

Specifiek deel

Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
1
Biologie
1

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

– pedagogische hoger onderwijs of de lerarenopleiding: kleuterleider, onderwijzer, leraar secundair onderwijs

– paramedisch hoger onderwijs: arbeidstherapeut, diëtist, kinesitherapeut, klinisch laborant, logopedist, verpleegkundige sociaal hoger onderwijs: maatschappelijk assistent, assistent in de psychologie, bachelor in de orthopedagogie.

Lessenpakket 3de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Aardrijksksunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Differentiatie

Specifiek deel

Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding
Biologie
Chemie
Fysica
Toegepaste natuurwetenschappen
Huishoudkunde
Opvoedkunde

Complementair

TOTAAL

# uren
2
1
3
3
1
2
4
3
# uren
# uren
1
1
1
1
1
3
5
2
# uren
Lessenpakket 4de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Differentiatie

Specifiek deel

Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding
Biologie
Chemie
Fysica
Toegepaste natuurwetenschappen
Huishoudkunde
Opvoedkunde

TOTAAL

# uren
2
1
3
3
1
2
4
3
# uren
# uren
1
1
1
1
1
3
5
2
# uren
Lessenpakket 3de jaar

Basisvorming

Aardrijksksunde
Levensbeschouwing
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Differentiatie

Specifiek deel

Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding
Biologie
Chemie
Fysica
Toegepaste natuurwetenschappen
Huishoudkunde
Opvoedkunde

Complementair

TOTAAL

# uren
2
1
3
3
1
2
4
3
# uren
# uren
1
1
1
1
1
3
5
2
# uren
# uren
Lessenpakket 4de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Differentiatie

Specifiek deel

Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding
Biologie
Chemie
Fysica
Toegepaste natuurwetenschappen
Huishoudkunde
Opvoedkunde

TOTAAL

# uren
2
1
3
3
1
2
4
3
# uren
# uren
1
1
1
1
1
3
5
2
# uren