Sociale en Technische Wetenschappen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Sociale en Technische Wetenschappen volgen, is kiezen voor een beroep in de personenzorg. Het is een uitstekende studierichting voor leerlingen die naast sociale intelligentie over voldoende theoretische en praktische intelligentie beschikken om de algemene vakken aan te kunnen. Sociale en Technische Wetenschappen biedt een evenwicht tussen enerzijds algemeen theoretische en technische en praktijkvakken anderzijds en is dus ook geschikt om talen te leren en voldoende wiskundig-wetenschappelijke bagage op te doen. De studierichting trekt jongeren aan die met mensen willen werken en zich ten dienste van anderen willen stellen om hen te verzorgen, te begeleiden of te onderwijzen.

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
2
Aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Wiskunde
2

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde / opvoedkunde
9
Toegepaste Biologie
2
Toegepaste Chemie
3

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

– pedagogische hoger onderwijs of de lerarenopleiding: kleuterleider, onderwijzer, leraar secundair onderwijs

– paramedisch hoger onderwijs: arbeidstherapeut, diëtist, kinesitherapeut, klinisch laborant, logopedist, verpleegkundige sociaal hoger onderwijs: maatschappelijk assistent, assistent in de psychologie, bachelor in de orthopedagogie.

Lessenpakket 5de jaar

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde / opvoedkunde
Toegepaste Biologie
Toegepaste Chemie
Toegepaste Fysica
Toegepaste economie
Muzikale opvoeding

Complementair

TOTAAL

# uren
2
1
2
2
1
2
3
2
# uren
-
# uren
9
2
3
1
2
2
# uren
Lessenpakket 6de jaar

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde / opvoedkunde
Plastische opvoeding
Toegepaste Biologie
Toegepaste Chemie
Toegepaste Fysica
Toegepaste Economie

TOTAAL

# uren
2
1
2
2
1
2
3
2
# uren
-
# uren
9
2
2
3
1
2
# uren
Lessenpakket 5de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde / opvoedkunde
Toegepaste Biologie
Toegepaste Chemie
Toegepaste Fysica
Toegepaste economie
Muzikale opvoeding

Complementair

TOTAAL

# uren
2
1
2
2
1
2
3
2
# uren
-
# uren
9
2
3
1
2
2
# uren
# uren
Lessenpakket 6de jaar

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde / opvoedkunde
Plastische opvoeding
Toegepaste Biologie
Toegepaste Chemie
Toegepaste Fysica
Toegepaste Economie

TOTAAL

# uren
2
1
2
2
1
2
3
2
# uren
-
# uren
9
2
2
3
1
2
# uren