Gezondheidszorg

Basisvorming

17 - 16

Levensbeschouwelijke vakken
2 – 2
Lichamelijke opvoeding
2 – 2
Nederlands
3 – 2
Frans
2 – 2
Engels
2 – 2
Artistieke expressie
1 – 0
Economie
0 – 1
Burgerschap
1 – 0
Geschiedenis
1 – 1
Wiskunde
2 – 2
Aardrijkskunde
0 – 1
Natuurwetenschappen
1 – 1

Richtingspecifiek

12 - 16

Toegepaste biologie
1 – 1
Toegepaste psychologie
1 – 2
Indirecte zorg
1 – 0
Voeding
1 – 1
Opvoedkunde
1 – 1
Verzorging
5 – 5
Stage
2 – 6

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Gezondheidszorg volgen, is kiezen voor een beroep in de personenzorg. Het is een uitstekende studierichting voor leerlingen die naast sociale intelligentie over voldoende theoretische en praktische intelligentie beschikken om de algemene vakken aan te kunnen. Sociale en Technische Wetenschappen biedt een evenwicht tussen enerzijds algemeen theoretische en technische en praktijkvakken anderzijds en is dus ook geschikt om talen te leren en voldoende wiskundig-wetenschappelijke bagage op te doen. De studierichting trekt jongeren aan die met mensen willen werken en zich ten dienste van anderen willen stellen om hen te verzorgen, te begeleiden of te onderwijzen.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

– pedagogische hoger onderwijs of de lerarenopleiding: kleuterleider, onderwijzer, leraar secundair onderwijs

– paramedisch hoger onderwijs: arbeidstherapeut, diëtist, kinesitherapeut, klinisch laborant, logopedist, verpleegkundige sociaal hoger onderwijs: maatschappelijk assistent, assistent in de psychologie, bachelor in de orthopedagogie.