Sport

Basisvorming

18

Levensbeschouwelijk vak
0
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
3
Frans
2
Engels
2
Burgerschap – historisch en cultureel bewustzijn
2
Wiskunde
3
Ruimtelijk bewustzijn
1
Natuurwetenschappen en STEM
2
Economie & ICT
1

Richtingspecifiek

14

Toegepaste bewegingswetenschappen
9
Sport- en spelleider
4
Sportwetenschappen
1

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Sport is een theoretisch-praktische studierichting.

Je houdt van sport, zelf sport beoefenen en je bent er goed in.

Je krijgt natuurlijk een brede algemene vorming (talen, wiskunde, wetenschappen, …).

Specifiek voor deze richting :

  • toegepaste fysiologie en anatomie
  • celleer
  • toegepaste beweginswetenschappen (verantwoord bewegen, veiligheid en blessurepreventie, …)
  • toegepaste psychologie (o.a. ontwikkelingspsychologie, gezondheidsbevordering, …)
  • communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels

Je maakt kennis met het voorbereiden, het vormgeven, begeleiden en afsluiten van sport-, bewegings- en spelactiviteiten op een verantwoorden manier en in veilige omstandigheden.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na het 3e leerjaar van het secundair onderwijs kan je in 4 SO je studie verderzetten in

  • dezelfde studierichting
  • een andere studierichting uit hetzelfde ‘studiedomein’
  • een studierichting uit een ander studiedomein

De meeste leerlingen kiezen voor de verderzetting van hun studies in dezelfde studierichting (met dezelfde finaliteit = einddoel, voorbereiding op hoger onderwijs, arbeidsmarkt of beide).
Soms kiezen jongeren voor een ander traject. Bijvoorbeeld voor een vergelijkbare studierichting in 4 SO maar met een andere finaliteit.

Als je kiest voor een andere studierichting, ga dan na of je voldoende basis hebt voor die richting en hoe je een eventuele achterstand kan inhalen.
Studierichtingen uit hetzelfde studiedomein hebben deels dezelfde inhoud maar kunnen:

  • in verschillende interessegebieden (/studiedomeinen?)  liggen en/of
  • een andere finaliteit hebben

Met andere woorden: binnen hetzelfde studiedomein kan je soms studierichtingen vinden die meer/minder aansluitend zijn of meer/minder theoretisch.