Sport

Basisvorming

18 - 17

Levensbeschouwelijk vak
2 – 2
Lichamelijke opvoeding
2 – 2
Nederlands
3 – 3
Frans
2 – 2
Engels
2 – 2
Artistieke expressie
0 – 1
Burgerschap
1 – 0
Geschiedenis
1 – 1
Wiskunde
3 – 2
Aardrijkskunde
1 – 0
Natuurwetenschappen
1 – 1
Toegepaste informatica
0 – 1

Richtingspecifiek

14 - 15

Toegepaste biologie
1 – 0
Toegepaste psychologie
2 – 3
Bewegingswetenschappen
4 – 5
Sport
7 – 7

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Ben je sportief en gemotiveerd voor algemene vakken en all round sporten, dan is de studierichting Sport iets voor jou. Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met verschillende sporttakken: atletiek, balsporten, turnen, zwemmen, urban sports … Naast de sporttechnische competenties, is er ook aandacht voor bewegingscultuur, fair play, samenwerking en verantwoordelijkheid. Een belangrijke pijler van deze studierichting zijn ook de theoretische vakken: theorie van de sport en wetenschappelijke vorming.

Visie op de studierichting

In deze studierichting leren jongeren begeleidende en ondersteunende taken opnemen in verschillende bewegings- en sportcontexten zoals jeugdwerking en sportclubs. Ze bestuderen deze rollen grondig en kunnen zo vlot doorstromen naar een professionele bachelor.

Leerlingenprofiel

Leerlingen in deze studierichting ontwikkelen een breed bewegingsprofiel (KLUSCE). Dit betekent dat ze uitblinken in meerdere individuele, interactieve en ritmisch-expressieve sportdisciplines. Sportbegeleiders zijn vaardig zowel op technisch als tactisch niveau. Zij zijn ook gemotiveerd en bekwaam om wetenschappelijke inzichten en bijhorende toepassingen in hun begeleiding en ondersteuning te integreren.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na het 3e leerjaar van het secundair onderwijs kan je in 4 SO je studie verderzetten in

  • dezelfde studierichting
  • een andere studierichting uit hetzelfde ‘studiedomein’
  • een studierichting uit een ander studiedomein

De meeste leerlingen kiezen voor de verderzetting van hun studies in dezelfde studierichting (met dezelfde finaliteit = einddoel, voorbereiding op hoger onderwijs, arbeidsmarkt of beide).
Soms kiezen jongeren voor een ander traject. Bijvoorbeeld voor een vergelijkbare studierichting in 4 SO maar met een andere finaliteit.

Als je kiest voor een andere studierichting, ga dan na of je voldoende basis hebt voor die richting en hoe je een eventuele achterstand kan inhalen.
Studierichtingen uit hetzelfde studiedomein hebben deels dezelfde inhoud maar kunnen:

  • in verschillende interessegebieden (/studiedomeinen?)  liggen en/of
  • een andere finaliteit hebben

Met andere woorden: binnen hetzelfde studiedomein kan je soms studierichtingen vinden die meer/minder aansluitend zijn of meer/minder theoretisch.