Technologische Wetenschappen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Technologische wetenschappen is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie van de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis met focus op wiskunde, fysica en de technologische toepassingen ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden.

Technologische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse en die in het bijzonder geïnteresseerd zijn voor wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM). In deze studierichting werken leerlingen niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technologische realisaties.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Deze typische doorstroomrichting is de meest theoretische en de minst praktijkgerichte binnen de wetenschappelijke sector. Ze is dan ook  bedoeld als voorbereiding op hogere studies in de bouw- en houtwetenschappen, informatica- en communicatiewetenschappen, mechatronica of Technologische wetenschappen en engineering.

Lessenpakket 3de jaar Finaliteit doorstroom

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Fysica (Elektriciteit, mechanica en projecten)
STEM
Wiskunde

Complementair gedeelte

Engels
Psychologie
Filosofie
Kunstbeschouwing

Aantal uren 

2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1

Aantal uren 

5
1
1

Aantal uren

1
1
1
1

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren 

Lessenpakket 3de jaar Finaliteit doorstroom

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Fysica (Elektriciteit, mechanica en projecten)
STEM
Wiskunde

Complementair gedeelte

Engels
Psychologie
Filosofie
Kunstbeschouwing

Aantal uren 

2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1

Aantal uren 

5
1
1

Aantal uren

1
1
1
1

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren