Technologische Wetenschappen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde zijn de STEM-vakken die je graag doet?

De richting Technologische wetenschappen is een theoretische richting waarin je een wetenschappelijke en technische bagage ontwikkelt die je voorbereidt op hogere studies.

Naast het stevig pakket wiskunde ga je in het vak fysica dieper in op mechanica, elektriciteit, elektronica, thermodynamica, optica en informaticawetenschappen. Je verdiept je ook in gevorderde STEM-engineering (= ontwerpen). Je bent bereid heel wat theorie te verwerken maar hiermee ook aan de slag te gaan bij technologische realisaties. Het oplossen van technologische vraagstukken is een uitdaging voor jou.

Je krijgt tevens de nodige taalvakken omdat meertaligheid in de technologische wereld een belangrijke troef is

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Deze typische doorstroomrichting is de meest theoretische en de minst praktijkgerichte binnen de wetenschappelijke/ technologische sector. Ze is dan ook  bedoeld als voorbereiding op hogere studies in de bouw- en houtwetenschappen, informatica- en communicatiewetenschappen, mechatronica of Technologische wetenschappen en engineering. Na het zesde jaar in de doorstroomfinaliteit (het vroegere ASO), zijn echter alle academische en professionele bachelors mogelijk, afhankelijk van je talenten en interesses.

Lessenpakket 3de jaar Finaliteit doorstroom

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Fysica (Elektriciteit-elektronica, fluïdo- en thermodynamica)
Engineering & IT
Wiskunde

Complementair gedeelte

Engels
Psychologie
Filosofie
Kunstbeschouwing

Aantal uren 

2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1

Aantal uren 

5
1
1

Aantal uren

1
1
1
1

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren 

Lessenpakket 3de jaar Finaliteit doorstroom

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Nederlands
Frans
Engels
Burgerschap - historisch en cultureel bewustzijn
Wiskunde
Ruimtelijk bewustzijn
Biologie
Chemie
Fysica
Economie & ICT

Specifiek gedeelte

Fysica (Elektriciteit-elektronica, fluïdo- en thermodynamica)
Engineering & IT
Wiskunde

Complementair gedeelte

Engels
Psychologie
Filosofie
Kunstbeschouwing

Aantal uren 

2
2
4
3
3
3
4
1
1
1
1
1

Aantal uren 

5
1
1

Aantal uren

1
1
1
1

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren