Thuis- en bejaardenzorg

bejaardenzorg

WAT MAG JE VERWACHTEN?

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag. Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren. Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep. Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij.
Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg. Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen. Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Basisvorming

Levensbeschouwing
2
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
6

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde/verzorging/opvoedkunde
8
Stage
12

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na dit jaar kan je gaan werken, met een getuigschrift secundair onderwijs op zak. Verder studeren kan ook.

Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Levensbeschouwing
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde/verzorging/opvoedkunde
Stage

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
6
# uren
# uren
8
12
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 7de jaar

Basisvorming

Engels
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

Specifiek deel

Huishoudkunde/verzorging/opvoedkunde
Stage

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
6
# uren
# uren
8
12
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren