Verzorging

verzorging

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod.  Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
2
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken
4

Differentiatie

Specifiek deel

Expressie
2
Praktijk Huishoudkunde
2
Praktijk Verzorging
2

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan eventueel ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming mogelijk.

In de praktijk werft men bij voorkeur afgestudeerden aan die het 7de specialisatiejaar hebben gevolgd.

Lessenpakket 5de jaar

Basisvorming

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

-

Specifiek deel

Expressie
Praktijk Huishoudkunde
Praktijk Verzorging
Opvoedkunde
Huishoudkunde
Verzorging
Stage

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
4
# uren
-
# uren
2
2
2
4
1
5
10
# uren
Lessenpakket 6de jaar

Basisvorming

Godsdienst of niet-confissionele zedenleer
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

Specifiek deel

Expressie
Praktijk Huishoudkunden
Praktijk Verzorging
Opvoedkunde
Huishoudkunde
Verzorging
Stage

TOTAAL

# uren
2
2
2
4
# uren
-
# uren
2
2
2
4
1
5
10
# uren
Lessenpakket 5de jaar

Basisvorming

Engels
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

-

Specifiek deel

Expressie
Praktijk Huishoudkunde
Praktijk Verzorging
Opvoedkunde
Huishoudkunde
Verzorging
Stage

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
2
4
# uren
-
# uren
2
2
2
4
1
5
10
# uren
# uren
Lessenpakket 6de jaar

Basisvorming

Godsdienst of niet-confissionele zedenleer
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken

Differentiatie

Specifiek deel

Expressie
Praktijk Huishoudkunden
Praktijk Verzorging
Opvoedkunde
Huishoudkunde
Verzorging
Stage

TOTAAL

# uren
2
2
2
4
# uren
-
# uren
2
2
2
4
1
5
10
# uren