4ASO Wetenschappen

Basisvorming

Aardrijkskunde
1
Engels
3
Nederlands
4
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Levensbeschouwing
2
Frans
3
Wiskunde
4
Chemie
1
Fysica
1
Biologie
1
STEM Chemie
1
STEM Fysica
2
STEM Biologie
1
Wiskunde
1
STEM IT
1
Onderzoekscompetenties
1
Burgerschap
1

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • Vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • Nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  •  In staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • Een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na het zesde jaar in de doorstroomfinaliteit (het vroegere ASO), zijn alle academische en professionele bachelors mogelijk, afhankelijk van je talenten en interesses.