Wetenschappen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • Vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • Nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  •  In staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • Een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Professionele Bachelors

Na het aso zijn in principe alle professionele bachelors haalbaar; extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding en gemaakte keuze, nodig zijn. Het zal dan meestal gaan over technische vakken of praktijk.
Uiteraard spelen je inzet en competenties een grote rol.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes tijdens het aso.
Heb je bv. een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk. Eventueel kunnen vakantiecursussen ook helpen. In sommige situaties kan een voorbereidend jaar aangewezen zijn.
Een talenopleiding is mogelijk na elke aso-opleiding. Daarnaast zijn er ook richtingen die geen specifieke vooropleiding vergen (bv. rechten, geschiedenis, communicatiewetenschappen ..) en die na elke aso-richting mogelijk zijn.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Lessenpakket 3de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde
Engels
Nederlands
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing
Frans
Wiskunde
Chemie
Fysica
Biologie

Specifiek gedeelte

STEM Chemie
STEM Fysica
STEM Biologie

Complementair gedeelte

Wiskunde
STEM IT
Onderzoekscompetenties
Fundamenten van de democratie

Aantal uren 

1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1

Aantal uren 

1
2
1

Aantal uren

1
1
1
1
Lessenpakket 3de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde
Engels
Nederlands
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing
Frans
Wiskunde
Chremie
Fysica
Biologie

Specifiek gedeelte

STEM Chemie
STEM Fysica
STEM Biologie

Complementair gedeelte

Wiskunde
STEM IT
Onderzoekscompetenties
Fundamenten van de democratie

Aantal uren 

1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1

Aantal uren 

1
2
1

Aantal uren 

1
1
1
1
Lessenpakket 3de jaar

Basisvorming

Engels
Aardrijkskunde
Nederlands
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing
Frans
Wiskunde
Chemie
Fysica
Biologie

Specifiek gedeelte

STEM Chemie
STEM Fysica
STEM Biologie

Complementair gedeelte

Wiskunde
STEM IT
Onderzoekscompetenties
Fundamenten van de democratie

Aantal uren 

1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1

Aantal uren 

1
2
1

Aantal uren

1
1
1
1
Lessenpakket 3de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde
Engels
Nederlands
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing
Frans
Wiskunde
Chremie
Fysica
Biologie

Specifiek gedeelte

STEM Chemie
STEM Fysica
STEM Biologie

Complementair gedeelte

Wiskunde
STEM IT
Onderzoekscompetenties
Fundamenten van de democratie

Aantal uren 

1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1

Aantal uren 

1
2
1

Aantal uren 

1
1
1
1