4ASO Wetenschappen

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • Vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • Nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  •  In staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • Een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na het zesde jaar in de doorstroomfinaliteit (het vroegere ASO), zijn alle academische en professionele bachelors mogelijk, afhankelijk van je talenten en interesses.

Lessenpakket 4ASO

Basisvorming

Aardrijkskunde
Engels
Nederlands
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing
Frans
Wiskunde
Chemie
Fysica
Biologie

Specifiek gedeelte

STEM Chemie
STEM Fysica
STEM Biologie

Complementair gedeelte

Wiskunde
STEM IT
Onderzoekscompetenties
Burgerschap

Aantal uren 

1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1

Aantal uren 

1
2
1

Aantal uren

1
1
1
1

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren 

Lessenpakket 4ASO

Basisvorming

Engels
Aardrijkskunde
Nederlands
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwing
Frans
Wiskunde
Chemie
Fysica
Biologie

Specifiek gedeelte

STEM Chemie
STEM Fysica
STEM Biologie

Complementair gedeelte

Wiskunde
STEM IT
Onderzoekscompetenties
Burgerschap

Aantal uren 

1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1

Aantal uren 

1
2
1

Aantal uren

1
1
1
1

Basisvorming

Specifiek gedeelte

Complementair gedeelte

Aantal uren 

Aantal uren 

Aantal uren