Zorg en welzijn

3de jaar zorg en welzijn -

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk. Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod.  Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
2
Lichamelijke opvoeding
2
Engels
1
Frans
2
Wiskunde- natuurwetenschappen
1
Nederlands
1
PAV
5

Differentiatie

Alternative sports
1
Creative design
1

Specifiek deel

Generieke competenties
1
Gezondheid, zorg en welzijn
2
Indirecte zorg en voeding
10

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan eventueel ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming mogelijk. Hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel ‘inhoudelijk verwant’ wil zeker niet zeggen ‘vlot haalbaar’.

In de praktijk werft men bij voorkeur afgestudeerden aan die het 7de specialisatiejaar hebben gevolgd.

Lessenpakket 3de jaar finaliteit arbeidsmarkt

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak
Lichamelijke opvoeding
Engels
Frans
Wiskunde- natuurwetenschappen
Nederlands
PAV

Differentiatie

Alternative sports
Creative design

Specifiek deel

Generieke competenties
Gezondheid, zorg en welzijn
Indirecte zorg en voeding
(Ped)agogisch handelen

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
1
2
1
1
5
# uren
1
1
# uren
1
2
10
6
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren
Lessenpakket 3de jaar finaliteit arbeidsmarkt

Basisvorming

Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijk vak
Engels
Frans
Wiskunde- natuurwetenschappen
Nederlands
PAV

Differentiatie

Alternative sports
Creative design

Specifiek deel

Generieke competenties
Gezondheid, zorg en welzijn
Indirecte zorg en voeding
(Ped)agogisch handelen

Complementair

TOTAAL

# uren
2
2
1
2
1
1
5
# uren
1
1
# uren
1
2
10
6
# uren
# uren

Basisvorming

Differentiatie

Specifiek deel

TOTAAL

# uren
# uren
# uren
# uren