2 A Economie en organisatie

2 A Economie en organisatie

25

LBV
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Frans
3
Nederlands
4
Natuurwetenschappen
2
Wiskunde
4
Techniek
2
Economie/ICT
1

Differentiatie

2

Basisoptie Economie en organisatie

5

Economie
3
Marketing en IT
1
Ondernemen
1

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over de impact op de lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten. Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. Je onderzoekt hoe ondernemers een onderneming starten en hoe deze inspeelt op de trends in de maatschappij. Je komt te weten dat een lokale, nationale en internationale overheid een rol speelt in de economie. Je onderzoekt het fenomeen data-economie. Je zal begrijpen dat de consument onbewust producent is van data waarvan bedrijven, overheden en instellingen gebruik maken om zo gepersonaliseerde reclame te maken, bedrijfsprocessen en producten aan te passen. Tot slot leer je hoe de ICT jou kan helpen bij het economisch denken.

Profiel

Deze richting is echt iets voor jou als je…

  • je sociale en communicatieve vaardigheden verder wil ontwikkelen.
  • wil onderzoeken hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij.
  • je ondernemingszin wil aanwakkeren.
  • je digitale vaardigheden wil aanscherpen, om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.
  • wil leren hoe ICT gebruikt wordt binnen de economische processen.

 

* Tijdens de BOOST-uren maken we ruimte vrij voor het individueel leertraject van elke student. Hier versterk of verdiep je jezelf in de leerstof van de basisvorming. Je leercoaches of de klassenraad zullen jou hierbij aansturen.  

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Na het tweede jaar in de A-stroom, kan je doorstromen naar elke richting in de tweede graad. Bij 'aanbod' vind je de brede waaier aan richtingen die onze school heeft terug.