2 A STEM-Technieken

Basisvorming

25

LBV
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Engels
2
Lichamelijke opvoeding
2
Frans
3
Nederlands
4
Natuurwetenschappen/STEM
2
Wiskunde/STEM
4
Techniek
2
Economie/ICT
1

Differentiatie

2

Basisoptie STEM-Technieken

5 of 6

STEM-Technieken: Mechanica/Elektriciteit of Bouw/Hout
5 of 6

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Je krijgt alle vakken van de basisvorming, daarnaast kies je voor 5 lesuren een technisch georiënteerd pakket met Elektriciteit / Mechanica OF Bouw- en Houttechnieken.

2A STEM-Technieken, domein Elektriciteit/ Mechanica

De basisoptie Elektriciteit / Mechanica biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en mechanica. In deze richting leer je probleemoplossend denken waarbij je de oplossingen ook uitwerkt in de praktijk. Via projecten ontdekken we de basis van zowel elektriciteit als mechanica. Tijdens het schooljaar werk je verschillende projecten uit in een 3D-tekening om ze daarna ook in de realiteit uit te voeren. In het labo ontdek je de verbanden tussen verschillende elektrische grootheden aan de hand van proeven. Naar het einde van het schooljaar toe ben je in staat om logische schakelingen te verwezenlijken, schema's/werktekeningen te lezen, via een werktekening een 3D-model te creëren en ook effectief te maken.

Profiel: 

Deze richting is echt iets voor jou als je..

 • wilt weten hoe elektriciteit werkt;
 • er van houdt dingen te ontwerpen en uit te voeren;
 • praktische wiskunde leuk vindt;
 • wil toegepaste informatie- en communicatietechnologie (ICT) leren gebruiken;
 • het een uitdaging vindt om problemen op te lossen;
 • wil ontdekken waar STEM belangrijk is;
 • graag met je handen aan het werk bent, maar toch nog over voldoende theoretische achtergrond  wil beschikken.

 

2A STEM-Technieken, domein Hout- en Bouwtechnieken

In houttechnieken leer je tal van gereedschappen gebruiken. Je leert houtsoorten onderscheiden, je krijgt zicht op hun structuur en weet waarvoor ze kunnen gebruikt worden. Om iets stevig en nauwkeurig in elkaar te timmeren, is een werktekening, je plan nodig. Daartoe leer je technisch tekenen. Je maakt je eigen werkstukken. In bouwtechnieken maak je kennis met materialen en gereedschappen. Je leert metselen en plannen lezen.  

Profiel: 

Deze richting is echt iets voor jou als je..

 • het materiaal hout een warm hart toedraagt;
 • constructies en ruimtelijke ontwikkeling jou aanspreken;
 • constructies en producten wil leren maken;
 • er van houdt dingen te ontwerpen en uit te voeren;
 • wil toegepaste informatie- en communicatietechnologie (ICT) leren gebruiken;
 • het een uitdaging vindt om problemen op te lossen;
 • wil ontdekken waar STEM belangrijk is;
 • graag met je handen aan het werk bent, maar toch nog over voldoende theoretische achtergrond  wil beschikken.

 

* Tijdens de BOOST-uren maken we ruimte vrij voor het individueel leertraject van elke student. Hier versterk of verdiep je jezelf in de leerstof van de basisvorming. Je leercoaches of de klassenraad zullen jou hierbij aansturen.  

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

2A STEM-Technieken, domein Elektriciteit/ Mechanica

In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad. De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in de dubbele finaliteit (vroeger ‘TSO’), waarbij je wordt voorbereid op het werkveld, maar ook hogere studies mogelijk zijn.

Bij ons op school kan je in de tweede en derde graad kiezen voor Technologische Wetenschappen (doorstroomfinaliteit), Elektrotechnieken (dubbele finaliteit) of Elektriciteit (finaliteit arbeidsmarkt).

Na het afronden van de richting Elektrotechnieken ben je klaar voor een job als installateur, onderhoudstechnicus of zelfstandig elektriciën. Je bent echter evengoed voorbereid om verdere studies aan te vatten. Op de hogeschool kan je o.a. verder studeren als professionele bachelor Elektromechanica, ICT, Energietechnologie, ... Ook graduaatsopleidingen zoals Elektromechanische systemen, opleidingen ingenieurswetenschappen of een 7e specialisatiejaar (SE-N-SE) behoren tot je mogelijkheden.

2A STEM-Technieken, domein Hout- en Bouwtechnieken

In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad. De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in de dubbele finaliteit (vroeger ‘TSO’), waarbij je wordt voorbereid op het werkveld, maar ook hogere studies mogelijk zijn.
Bij ons op school kan je in de tweede en derde graad kiezen voor Houttechnieken (dubbele finaliteit), houtbewerking of ruwbouw (finaliteit arbeidsmarkt).
In het studiegebied bouw- en houttechnieken kan je doorstromen tot meubelmaker, dakwerker, binnen of buitenschrijnwerker, trappenmaker, parketteur, enz...
Na het afronden van de richting Houttechnieken ben je echter evengoed voorbereid om verdere studies aan te vatten. Op de hogeschool kan je o.a. verder studeren als professionele bachelor  Houttechnologie, Interieurvormgeving, ... Ook de graduaatsopleidingen Bouwkundig tekenen,  Werforganisatie, ...  of een 7e specialisatiejaar behoren tot je mogelijkheden.